Implementation and evaluation of a teacher intervention program on classroom communication

Bidragets översatta titel : Implementering och utvärdering av en lärarintervention gällande kommunikation i klassrummet

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Implementering och utvärdering av en lärarintervention gällande kommunikation i klassrummet”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Medicin och livsvetenskap