Implementation and evaluation of a teacher intervention program on classroom communication

Bidragets översatta titel : Implementering och utvärdering av en lärarintervention gällande kommunikation i klassrummet

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat