Implementation of electronic ground states and singlet and triplet excitation energies in coupled cluster theory with approximate triples corrections

K Hald, P Jorgensen, Ove Christiansen, H Koch

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

30 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Implementation of electronic ground states and singlet and triplet excitation energies in coupled cluster theory with approximate triples corrections”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi