Implementation of evidence-based nursing care for hospital patients with community-acquired pneumonia

Signe Eekholm

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

752 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Implementation of evidence-based nursing care for hospital patients with community-acquired pneumonia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap