Implementation of pigment‐dispersing factor‐immunoreactive neurons in a standardized atlas of the brain of the cockroach Leucophaea maderae

Hongying Wei, Basil el Jundi, Uwe Homberg, Monika Stengl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

48 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)4113-4133
TidskriftJournal of Comparative Neurology
Volym518
DOI
StatusPublished - 2010
Externt publiceradJa

Bibliografisk information

20

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi

Citera det här