Implementing safe and robust Total Marrow Irradiation using Helical Tomotherapy – A practical guide

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Implementing safe and robust Total Marrow Irradiation using Helical Tomotherapy – A practical guide”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Medicin och livsvetenskap