Implication of Manufacturing Errors on the Layout of Stabilization System and on the Field Quality in a Drift Tube Linac - RF DTL Error Study

Renato de Prisco, Anders Karlsson, Mohammad Eshraqi, Yngve Levinsen, Ryoichi Miyamoto

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceedingPeer review

3 Citeringar (SciVal)
56 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Implication of Manufacturing Errors on the Layout of Stabilization System and on the Field Quality in a Drift Tube Linac - RF DTL Error Study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap