Implications of crop model ensemble size and composition for estimates of adaptation effects and agreement of recommendations

A. Rodríguez, M. Ruiz-Ramos, T. Palosuo, T. R. Carter, S. Fronzek, I. J. Lorite, Roberto Ferrise, N. Pirttioja, Marco Bindi, P. Baranowski, S. Buis, D. Cammarano, Y. Chen, B. Dumont, F. Ewert, T. Gaiser, P. Hlavinka, H. Hoffmann, J. G. Höhn, F. JureckaKurt Christian Kersebaum, J. Krzyszczak, M. Lana, A. Mechiche-Alami, J. Minet, Manuel Montesino, C. Nendel, J. R. Porter, Françoise Ruget, Mikhail A. Semenov, Z. Steinmetz, Pierre Stratonovitch, I. Supit, Fulu Tao, M. Trnka, A. de Wit, R. P. Rötter

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

27 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Implications of crop model ensemble size and composition for estimates of adaptation effects and agreement of recommendations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap