Implications of land use on the carbon cycle - Impacts of long-term human activities on terrestrial organic matter input to aquatic ecosystems in southern Sweden

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

43 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Implications of land use on the carbon cycle - Impacts of long-term human activities on terrestrial organic matter input to aquatic ecosystems in southern Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap