Implicit Euler and Lie splitting discretizations of nonlinear parabolic equations with delay

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)
129 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Implicit Euler and Lie splitting discretizations of nonlinear parabolic equations with delay”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Ingenjörs- och materialvetenskap