Important Ice Processes Are Missed by the Community Earth System Model in Southern Ocean Mixed-Phase Clouds: Bridging SOCRATES Observations to Model Developments

Xi Zhao, Xiaohong Liu, Susannah Burrows, Paul J. DeMott, Minghui Diao, Greg M. McFarquhar, Sachin Patade, Vaughan Phillips, Greg C. Roberts, Kevin J. Sanchez, Yang Shi, Meng Zhang

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Important Ice Processes Are Missed by the Community Earth System Model in Southern Ocean Mixed-Phase Clouds: Bridging SOCRATES Observations to Model Developments”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Fysik och astronomi