Improved forensic DNA analysis through the use of alternative DNA polymerases and statistical modeling of DNA profiles.

Johannes Hedman, Anders Nordgaard, Birgitta Rasmusson, Ricky Ansell, Peter Rådström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

45 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Improved forensic DNA analysis through the use of alternative DNA polymerases and statistical modeling of DNA profiles.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar