Improved Norfloxacin degradation by urea precipitation Ti/SnO2–Sb anode under photo-electro catalysis and kinetics investigation by BP-neural-network-physical modeling

Han Yu, Zhuang Zhang, Linus Zhang, Heng Dong, Hongbing Yu

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Improved Norfloxacin degradation by urea precipitation Ti/SnO2–Sb anode under photo-electro catalysis and kinetics investigation by BP-neural-network-physical modeling”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap