Improved performance characteristics of the von Willebrand factor ristocetin cofactor activity assay (VWF:RCo) using a novel automated assay protocol

Andreas Hillarp, M. Stadler, C. Haderer, J. Weinberger, C. Kessler, J. Roemisch

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstractPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)150-150
TidskriftHaemophilia
Volym16
StatusPublished - 2010

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hematologi

Citera det här