Improved spectrophotometric vitellogenin determination via alkali-labile phosphate in fish plasma - a cost effective approach for assessment of endocrine disruption

Par Hallgren, Lennart Martensson, Lennart Mathiasson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

23 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Improved spectrophotometric vitellogenin determination via alkali-labile phosphate in fish plasma - a cost effective approach for assessment of endocrine disruption”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar

Samhällsvetenskap