Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Improved survival prognostication of node-positive malignant melanoma patients utilizing shotgun proteomics guided by histopathological characterization and genomic data”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap