Improved visibility of the subthalamic nucleus on high-resolution stereotactic MR imaging by added susceptibility (T2*) contrast using multiple gradient echoes

Erck Elolf, Volker Bockermann, Tabea Gringel, Michael Knauth, Peter Dechent, Gunther Helms

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

38 !!Citations (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1093-1094
TidskriftAJNR
Volym28
Utgåva6
DOI
StatusPublished - 2007

Bibliografisk information

6

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling

Citera det här