Improvement of energy resolution of ΔE-E CsI/SSD- telescope at measurement of (γ,p)-Reactions using strip information of SSD

Jason Brudvik, D. Burdeinyi, V. B. Ganenko, K. Hansen, K. Fissum, L. Isaksson, K Livingston, M. Lundin, Bengt-Olof Nilsson, B. Schröder

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Information on the triggered strips of silicon strip detectors of a MAX-lab ΔE-E CsI/SSD-telescope was used to determination the angular range of emitted reaction particles. It allowed an improvement in the energy resolution of the telescope by decreasing the kinematical broadening of the missing energy spectra of12C(γ,p)11B reaction, and enabling more accurate separation of exited states of residual nucleus.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)111-115
Antal sidor5
TidskriftProblems of Atomic Science and Technology
Volym103
Nummer3
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Atom- och molekylfysik och optik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Improvement of energy resolution of ΔE-E CsI/SSD- telescope at measurement of (γ,p)-Reactions using strip information of SSD”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här