Improvement of identification methods for honeybee specific Lactic Acid Bacteria; Future approaches

Sepideh Lamei, Yue O O Hu, Tobias C. Olofsson, Anders F Andersson, Eva Forsgren, Alejandra Vásquez

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Improvement of identification methods for honeybee specific Lactic Acid Bacteria; Future approaches”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap