Improvement of identification methods for honeybee specific Lactic Acid Bacteria; Future approaches

Sepideh Lamei, Yue O O Hu, Tobias C. Olofsson, Anders F Andersson, Eva Forsgren, Alejandra Vásquez

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat