Improvement of tool utilization when hard turning with cBN tools at varying process parameters

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Improvement of tool utilization when hard turning with cBN tools at varying process parameters”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap