Improvements on Making BKW Practical for Solving LWE

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Improvements on Making BKW Practical for Solving LWE”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Mathematics