Improvements to image quality using hybrid and model-based iterative reconstructions: a phantom study.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

The number of computed tomography (CT) examinations is increasing and leading to an increase in total patient exposure. It is therefore important to optimize CT scan imaging conditions in order to reduce the radiation dose. The introduction of iterative reconstruction methods has enabled an improvement in image quality and a reduction in radiation dose.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)53-61
TidskriftActa radiologica (Stockholm, Sweden : 1987)
Volym58
Nummer1
Tidigt onlinedatum2016 feb. 27
DOI
StatusPublished - 2017

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Improvements to image quality using hybrid and model-based iterative reconstructions: a phantom study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här