Improving diagnosis of acute coronary syndromes in an emergency setting: A machine learning approach

Michael Green

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

  131 Nedladdningar (Pure)

  Sammanfattning

  Popular Abstract in Swedish
  Akut koronart syndrom (AKS) är den största folkdödaren i väst idag. Trots välutbildade läkare och bra diagnostiska verktyg så är det forfarande svårt att ställa en diagnos tidigt på sjukhusens akutavdelningar. I den här avhandlingen undersöker vi möjligheter att i ett tidigt skede förutsäga AKS med hjälp av maskininlärning. Främst användes logistiska regressionsmodeller och kommitteer av artificiella neurala nätverk (ANN). Jämförelser med expertläkare genomfördes kontinuerligt som en kvalitetskontroll. Vi utvecklade även praktiska patientbaserade förklaringsmodeller för ett ANNs beslutsprocess.
  Originalspråkengelska
  KvalifikationDoktor
  Tilldelande institution
  Handledare
  • Ohlsson, Mattias, handledare
  • Edenbrandt, Lars, handledare
  Tilldelningsdatum2008 juni 18
  ISBN (tryckt)978-91-628-7434-6
  StatusPublished - 2008

  Bibliografisk information

  Defence details

  Date: 2008-06-18
  Time: 10:15
  Place: Lecture hall F, Department of Theoretical Physics, Sölvegatan 14A, SE-223 62 Lund, Sweden

  External reviewer(s)

  Name: Lisboa, Paulo
  Title: Professor
  Affiliation: Liverpool John Moores University, Liverpool, England

  ---

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biofysik

  Fingeravtryck

  Utforska forskningsämnen för ”Improving diagnosis of acute coronary syndromes in an emergency setting: A machine learning approach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Citera det här