Improving osteoarthritis care by digital means - Effects of a digital self-management program after 24- or 48-weeks of treatment

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Improving osteoarthritis care by digital means - Effects of a digital self-management program after 24- or 48-weeks of treatment”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap