Improving Performance of Feedback-Based Real-Time Networks using Model Checking and Reinforcement Learning

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

223 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Improving Performance of Feedback-Based Real-Time Networks using Model Checking and Reinforcement Learning”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap