Sammanfattning

The primary objective of this study is to compare the accuracy of two risk models, International Heart Transplantation Survival Algorithm (IHTSA), developed using deep learning technique, and Index for Mortality Prediction After Cardiac Transplantation (IMPACT), to predict survival after heart transplantation. Data from adult heart transplanted patients between January 1997 to December 2011 were collected from the UNOS registry. The study included 27,860 heart transplantations, corresponding to 27,705 patients. The study cohorts were divided into patients transplanted before 2009 (derivation cohort) and from 2009 (test cohort). The receiver operating characteristic (ROC) values, for the validation cohort, computed for one-year mortality, were 0.654 (95% CI: 0.629–0.679) for IHTSA and 0.608 (0.583–0.634) for the IMPACT model. The discrimination reached a C-index for long-term survival of 0.627 (0.608–0.646) for IHTSA, compared with 0.584 (0.564–0.605) for the IMPACT model. These figures correspond to an error reduction of 12% for ROC and 10% for C-index by using deep learning technique. The predicted one-year mortality rates for were 12% and 22% for IHTSA and IMPACT, respectively, versus an actual mortality rate of 10%. The IHTSA model showed superior discriminatory power to predict one-year mortality and survival over time after heart transplantation compared to the IMPACT model.
Originalspråkengelska
Artikelnummer3613
Antal sidor9
TidskriftScientific Reports
Utgåva8
DOI
StatusPublished - 2018 feb. 26

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan data- och informationsvetenskap
  • Kardiologi
  • Kirurgi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Improving prediction of heart transplantation outcome using deep learning techniques”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här