Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Improving prediction of heart transplantation outcome using deep learning techniques”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap