Improving the biocatalyst. Engineering of fungal oxidoreductases and thin-film electrodes for improvement of membraneless biofuel cells and carbohydrate biosensors.

Roberto Ortiz

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Improving the biocatalyst. Engineering of fungal oxidoreductases and thin-film electrodes for improvement of membraneless biofuel cells and carbohydrate biosensors.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi