Improving Touschek lifetime in ultralow-emittance lattices through systematic application of successive closed vertical dispersion bumps

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

212 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Improving Touschek lifetime in ultralow-emittance lattices through systematic application of successive closed vertical dispersion bumps”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi