Improving Touschek lifetime in ultralow-emittance lattices through systematic application of successive closed vertical dispersion bumps

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

212 Nedladdningar (Pure)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat