Impulse-based 4 Gbit/s radio link at 60 GHz

Mats Ärlelid, Mikael Egard, Lars Ohlsson, Erik Lind, Lars-Erik Wernersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Impulse-based 4 Gbit/s radio link at 60 GHz”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap