In my bubble, in my fight. Disability in gaming practices

David Wästerfors, Kristofer Hansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstractPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)123-123
Tidskrift[Publication information missing]
StatusPublished - 2015
EvenemangJournal of Youth studies conference (Theme: Contemporary Youth, Contemporary Risks) - SFI - The Danish National Centre for Social Research and Department of Sociology, University of Copenhagen, Danmark
Varaktighet: 2015 mars 302015 apr. 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
  • Etnologi

Citera det här