In-plane visibility of lesions using breast tomosynthesis and digital mammography

Pontus Timberg, M. Bath, Ingvar Andersson, S. Mattsson, A. Tingberg, M. Ruschin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”In-plane visibility of lesions using breast tomosynthesis and digital mammography”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap