In Reply to "Cystatin C to Creatinine Ratio and Measured GFR in Hospitalized Older Adults"

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)835-836
Antal sidor2
TidskriftAmerican Journal of Kidney Diseases
Volym83
Nummer6
Tidigt onlinedatum2024 jan. 13
DOI
StatusPublished - 2024 juni

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Urologi och njurmedicin

Citera det här