In Reply to 'Measuring GFR Using the Plasma Clearance of Tc-99m-DTPA'

Inga Soveri, Sten-Erik Bäck

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

1 Citering (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)806-807
TidskriftAmerican Journal of Kidney Diseases
Volym65
Utgåva5
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Urologi och njurmedicin

Citera det här