In search of academic legitimacy: The current state of scholarship on graffiti and street art

Jeffrey Ian Ross, Peter Bengtsen, John F. Lennon, Susan Phillips, Jacqueline Z. Wilson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”In search of academic legitimacy: The current state of scholarship on graffiti and street art”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap