In search of academic legitimacy: The current state of scholarship on graffiti and street art

Jeffrey Ian Ross, Peter Bengtsen, John F. Lennon, Susan Phillips, Jacqueline Z. Wilson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat