In situ observation of synthesized nanoparticles in ultra-dilute aerosols via X-ray scattering

Sarah R. McKibbin, Sofie Yngman, Olivier Balmes, Bengt O. Meuller, Simon Tågerud, Maria E. Messing, Giuseppe Portale, Michael Sztucki, Knut Deppert, Lars Samuelson, Martin H. Magnusson, Edvin Lundgren, Anders Mikkelsen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”In situ observation of synthesized nanoparticles in ultra-dilute aerosols via X-ray scattering”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi