In situ scanning x-ray diffraction reveals strain variations in electrochemically grown nanowires

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”In situ scanning x-ray diffraction reveals strain variations in electrochemically grown nanowires”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar