In-situ Study of the Growth, Composition and Morphology of III-V Semiconductor Nanowires

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

40 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”In-situ Study of the Growth, Composition and Morphology of III-V Semiconductor Nanowires”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi