In the eyes of the beholder: On innovation metrics: A study on innovation metrics in changing strategic contexts

Ilse Svensson De Jong

    Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

    188 Nedladdningar (Pure)

    Sökresultat