In the name of the father... and the mother.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)492-492
TidskriftAmerican Journal of Hypertension
Volym19
Utgåva5
DOI
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Endokrinologi och diabetes

Citera det här