In vivo imaging of leukocyte-endothelium interactions in septic lung injury

Jonas Roller

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”In vivo imaging of leukocyte-endothelium interactions in septic lung injury”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap