In vivo photosensitizer tomography inside the human prostate

Johan Axelsson, Johannes Swartling, Stefan Andersson-Engels

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

21 Citeringar (SciVal)
180 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”In vivo photosensitizer tomography inside the human prostate”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi