Inactivation and Adsorption of Human Carbonic Anhydrase II by Nanoparticles.

Anna Assarsson, Isabel Pastoriza-Santos, Celia Cabaleiro-Lago

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

17 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Inactivation and Adsorption of Human Carbonic Anhydrase II by Nanoparticles.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar