InAs-oxide interface composition and stability upon thermal oxidation and high-k atomic layer deposition

Andrea Troian, Johan V. Knutsson, Sarah R. McKibbin, Sofie Yngman, Aein S. Babadi, Lars Erik Wernersson, Anders Mikkelsen, Rainer Timm

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”InAs-oxide interface composition and stability upon thermal oxidation and high-k atomic layer deposition”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi