Incentives in Education and Moral Behavior in Groups

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Incentives in Education and Moral Behavior in Groups”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi