Incidence, clinical presentation and mortality of liver cirrhosis in Southern Sweden: A 10-year population-based study

EMMA NILSSON, H. Anderson, K. Sargenti, S. Lindgren, H. Prytz

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Incidence, clinical presentation and mortality of liver cirrhosis in Southern Sweden: A 10-year population-based study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap