Incidence of cardiac interventions and associated cardiac arrest outcomes in patients with nonshockable initial rhythms and no ST elevation post resuscitation

Ahmed A. Harhash, Teresa May, Chiu Hsieh Hsu, David B. Seder, Josef Dankiewicz, Sachin Agarwal, Nainesh Patel, John McPherson, Richard Riker, Eldar Soreide, Karen G. Hirsch, Pascal Stammet, Allison Dupont, Sune Forsberg, Sten Rubertsson, Hans Friberg, Niklas Nielsen, Michael R. Mooney, Karl B. Kern

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Incidence of cardiac interventions and associated cardiac arrest outcomes in patients with nonshockable initial rhythms and no ST elevation post resuscitation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap